Uvažujete o založení cestovní agentury? Poradíme vám, jak na to.

Co je potřeba k založení cestovní agentury, na co se připravit a co vás pravděpodobně nemine. Seznamte se se základními fakty spojenými s provizním prodejem zájezdů CK.

Co musíte udělat proto, abyste mohli fungovat v režimu cestovní agentury

Pro vznik živnostenského oprávnění a provozování živnosti je nezbytné splňovat podmínky stanovené živnostenským zákonem. Všeobecnými podmínkami jsou svéprávnost a bezúhonnost. Jelikož provozování cestovní agentury je živností volnou, je třeba ji ohlásit. Ohlášení se podává na tiskopisu Ministerstva průmyslu a obchodu spolu s příslušnými doklady, které prokazují splnění podmínek (dále také doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor sídla a provozovny).

Pro vstup do podnikání je třeba zkoumat, zda u ohlašovatele nenastaly překážky v provozování živnosti (např. prohlášení konkurzu, zamítnutí insolvenčního návrhu nebo zrušení konkurzu pro nedostatek majetku, předběžné opatření omezující nakládání s majetkem, zákaz činnosti vyslovený v trestním nebo správním řízení, sankční zrušení živnostenského oprávnění). Doklady prokazující splnění podmínek vstupu do podnikání (svéprávnost a bezúhonnost) se mohou lišit podle toho, zda žadatelem je právnická nebo fyzická osoba – osoba z ČR nebo z jiného členského státu EU popř. z tzv. třetích zemí.

Co byste měli vědět, než se rozhodnete založit cestovní agenturu

Pokud se rozhodnete podnikat v oblasti cestovního ruchu, měli byste nejprve pečlivě zvážit:

  1. které činnosti chcete vykonávat. Proto je dobré si nejprve uvědomit, které činnosti jsou obsahem živnosti cestovní agentury. Pojem cestovní agentura, podmínky jejího založení a její základní povinnosti upravuje zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Dalším zásadním předpisem je zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností.
  2. které právní předpisy upravují povinnosti cestovní agentury. Kromě živnostenského zákona a zákona o cestovním ruchu, by provozovatel cestovní agentury měl dobře znát příslušná ustanovení občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele, o cenách, o dani z přidané hodnoty a předpisy, které se týkají prodeje dopravy. Dále je vhodné, aby byl podnikatel seznámen i s požadavky na prodej dopravy podle nařízení EU o právech cestujících v jednotlivých modech dopravy a základních principech přeshraničního poskytování služeb na vnitřním trhu EU.

Čeho se musíte v provozu cestovní agentury vyvarovat

Z právního hlediska by se cestovní agentury měly především vyvarovat

  • uzavírání smluv nevyvážených nebo pro agenturu nevýhodných smluv s poskytovateli, jejichž služby zprostředkovávají
  • protiprávního jednání, které může mít za následek spáchání správního deliktu nebo dokonce trestného činu.

Autor: Mgr. Renata Králová, právník

loading...

Není to jen o softwaru. Od roku 2008 pomáháme růst stovkám cestovek.

Na systému CeSYS provozuji cestovní agenturu NUBIS.CZ třetím rokem. Domnívám se, že tento systém je vhodný pro cestovní agentury všech velikostí. Někdo může říci, že zde to, či ono chybí a bude mít pravdu. Já k tomu dodávám, že za dobu kdy na tomto systému pracuji, udělal CeSYS obrovský krok kupředu, a pokud jsem přišel s nějakým smysluplným nápadem na vylepšení, nikdy nebyl zavrhnut a na jeho zpracování začal CeSYS pracovat. Mohu jen dodat, že bych neměnil.

Zdeněk Kochta (www.nubis.cz)

Na systému CeSYS uceňuji jeho sofistikovanost, pevnou cenu za licenci, přestože jsou stále přidávány nové funkce a dobrou komunikaci s technickou podporou. Systém nabízí široké možnosti personalizace pro uživatele bez znalosti tvorby webu, jeho administrace je dostatečně intuitivní a člověk si ho osvojí za pár hodin. Vždy je co zlepšovat, ale na lidech, kteří CeSYS vyvíjí, je vidět, že to ví a že je to baví.

Roman Korecký (www.dovln.cz)

Spolupracuji s CeSYSem od počátku roku 2009. Od té doby přibylo v systému mnoho novinek a ,"vychytávek", které usnadňují mně a mým klientům orientaci na stránkách. Velmi kladně hodnotím také přístup, znalost problematiky a trpělivost pracovníků Podpory, kteří jsou vždy k dispozici a snaží se pomáhat při řešení problémů v tvorbě stránek. Myslím, že systém je nastaven tak, aby si všichni prodejci mohli nastavit prezentaci své firmy na webu, jak si představují.

Iva Křečková (www.royaltour.cz)

Moc děkuji a děkuji vůbec celému cesysu za spolupráci, protože cokoliv je třeba, tak hned řešíte.

Yveta Katrová (www.ca-yvetta.cz)

loading