Konečné ceny v CeSYSu

Vážení přátelé.

 
Dne 15.12.2009 byla odvysílána v hlavní zpravodajské relaci TV NOVA reportáž týkající se povinosti uvádění konečných cen u zájezdů.
 
Informace v této reportáži vyrčené považujeme za přinejmenším nešťastné. 
 
Jako provozovatelé systémů a elektronických řešení pro cestovní ruch se ohrazujeme proti výrokům tiskového mluvčí AČCKA pana Okamury, který svými komentáři neadekvátním způsobem generalizuje problematiku týkající se podnikatelského prostředí v českém turistickém ruchu.
 
Dle našeho názoru není problematika konečných cen v elektronických mediích současnou právní úpravou jednoznačně ošetřena a umožnuje více výkladů. Jako největší nedostatek nové právní úpravy považujeme především absenci odkladu její účinnosti, tak aby byla poskytnuta všem dotčeným subjektům nezbytně nutná doba pro korekce jejich elektronických aplikací. Představa, že je možné provést tyto mnohdy velmi komplikované úpravy bezodkladně, je lichá. S tímto faktem se již bohužel nedá nic dělat. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že tištěné katalogy (a v nich obsažené informace o cenách) vyrobené před 18.11.2009 jsou novou právní úpravou nespostihnutelné, domníváme, že stejný výklad by měl být aplikován i na elektronické katalogy a jejich strukturu vytvořenou před tímto datumem. Toto stanovisko zaznělo i na Dnech provizních prodejců a bylo diskutováno s analytikem MF panem ing.Trojkem.
 
Oficiální stanovisko MF ke konečným cenám:
Účinnost novely zákona o cenách a aplikace nových pravidel

Vzhledem k tomu, že novela zákona nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, neexistuje speciální úprava zajištující určitou legisvakanci nově stanovených pravidel. Je proto třeba respektovat skutečnost, že v průběhu druhého pololetí roku 2009 již byly některé katalogy cestovních kanceláří na příští sezónu vydány, jiné již byly zadány do výroby. Pro posuzování platnosti nového ustanovení § 13a je třeba za rozhodné posuzovat datum předání zpracování katalogu grafickému (nebo obdobnému) studiu nebo přímo tiskárně. Pokud k tomuto úkonu došlo před účinností zákona, budou informace obsažené v katalozích posuzovány podle stávajících právních předpisů (totéž platí přiměřeně pro cenové informace v katalozích na webových stránkách).

V praxi to bude znamenat, že po určité období mohou současně existovat katalogy různých cestovních kanceláří obsahující cenové informace podle dosavadní úpravy a podle nových pravidel.

zdroj: Ministerstvo financí ČR.
 
Tým CeSYS

 

Není to jen o softwaru. Od roku 2008 pomáháme růst stovkám cestovek.

Na systému CeSYS provozuji cestovní agenturu NUBIS.CZ třetím rokem. Domnívám se, že tento systém je vhodný pro cestovní agentury všech velikostí. Někdo může říci, že zde to, či ono chybí a bude mít pravdu. Já k tomu dodávám, že za dobu kdy na tomto systému pracuji, udělal CeSYS obrovský krok kupředu, a pokud jsem přišel s nějakým smysluplným nápadem na vylepšení, nikdy nebyl zavrhnut a na jeho zpracování začal CeSYS pracovat. Mohu jen dodat, že bych neměnil.

Zdeněk Kochta (www.nubis.cz)

Na systému CeSYS uceňuji jeho sofistikovanost, pevnou cenu za licenci, přestože jsou stále přidávány nové funkce a dobrou komunikaci s technickou podporou. Systém nabízí široké možnosti personalizace pro uživatele bez znalosti tvorby webu, jeho administrace je dostatečně intuitivní a člověk si ho osvojí za pár hodin. Vždy je co zlepšovat, ale na lidech, kteří CeSYS vyvíjí, je vidět, že to ví a že je to baví.

Roman Korecký (www.dovln.cz)

Spolupracuji s CeSYSem od počátku roku 2009. Od té doby přibylo v systému mnoho novinek a ,"vychytávek", které usnadňují mně a mým klientům orientaci na stránkách. Velmi kladně hodnotím také přístup, znalost problematiky a trpělivost pracovníků Podpory, kteří jsou vždy k dispozici a snaží se pomáhat při řešení problémů v tvorbě stránek. Myslím, že systém je nastaven tak, aby si všichni prodejci mohli nastavit prezentaci své firmy na webu, jak si představují.

Iva Křečková (www.royaltour.cz)

Moc děkuji a děkuji vůbec celému cesysu za spolupráci, protože cokoliv je třeba, tak hned řešíte.

Yveta Katrová (www.ca-yvetta.cz)

loading