Jak na to: Nastavte si předvolby ve Financích

V minulém newsletteru jsme Vás provedli aktivací modulu Finance. Nyní bychom se podívali na to, jak lze jednoduše nastavit důležité informace k dokladům, např. splatnosti faktury, značení faktur, číselné řady atd.. Nastavení těchto údajů se provádí v modulu Finance -> Předvolby a usnadňuje automatickou tvorbu jednotlivých dokladů.

Kde najdete v administraci: Finance -> Předvolby

Nastavení předvoleb ve financích


Nastavení

V položce Nastavení můžete pracovat s následujícími informacemi:

 • Výchozí splatnost
  Nastavuje se splatnost faktur ve dnech. Při tvorbě faktury lze splatnost změnit.
 • Výchozí konstatní symbol
  Výchozí hodnota u konstantního symbolu. U jednotlivých dokladů lze změnit.
 • Specifický symbol
  Zapíná/vypíná specifický symbol u faktur, jehož hodnotu určuje číslo zákazníka.
 • Razítko na fakturu
  Vloží razítko vaší společnosti na fakturu, obrázek by měl být v poměru stran 1:2,67 (jinak dojde k deformaci obrázku), tedy například v rozměrech 480x180px.
 • Text nad položky faktury
  Nastavuje text, který bude vložen mezi hlavičkou faktury a položkami
 • Text pod položky faktury
  Text, který je umístěn pod položkami faktury, může zde být například text o změně režimu DPH pro cestovní službu "Fakturováno dle § 89 zák 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty"
 • Email odesílatele faktur
  Nastaví emailovou adresu, která se příjemci zobrazí jako odesílatel zprávy.
 • Zasílat kopie faktur
  Zapne/vypne odesílání kopií faktury na email odesílatele (ID 200).
 • Zaslaní faktury - předmět emailu
  Předmět emailu s vytvořenou fakturou. Za řetězec %TYPE% se nahrazuje typ dokladu (Faktura, zálohová faktura, dobropis). Řetězec %NUMBER% nahrazuje číslo dokladu.
 • Zaslání emailu - text zprávy
  Text emailové zprávy, která bude odeslána příjemci faktury
 • Zaslaní upozornění faktury - předmět emailu
  Předmět emailu s upozorněním na splatnost dokladu. Řetězec %NUMBER% nahrazuje číslo dokladu.
 • Zaslání upozornění emailu - text zprávy
  Text emailu s upozorněním na neuhrazení faktury v době splatnosti.

Kde najdete v administraci: Finance -> Nastavení -> Nastavení

Firma

V položce Firma si můžete editovat

Kde najdete v administraci:Finance -> Předvolby -> Firma

Osoby

Položka Osoby slouží k přehledu osob, které vystavují doklady (faktury). Jejich jméno je uvedeno přímo na dokladu.

Kde najdete v administraci: Finance -> Předvolby -> Osoby

Bankovní účty

V položce Bankovní účty si můžete zadat názvy a čísla Vašich bankovních účtů, které budou uvedeny na dokladech.

Kde najdete v administraci: Finance -> Předvolby -> Bank. účty

Číselné řady

V položce Ćíselné řady si nastavujete číslovaní jednotlivých dokladů.

Kde najdete v administraci: Finance -> Předvolby -> Číselné řady

Měny, zaokrouhlování

V položce Měny, zaokrouhlování si můžete nastavit metodu zaokrouhlování měn, se kterými lze ve Financích pracovat (Kč, EUR)

Kde najdete v administraci: Finance -> Předvolby -> Měny, zaokrouhlování

Typy položek

Typy položek slouží k identifikaci položek do jednotlivých skupin fakturovaných činností. (např. provize za prodej, konzultace apod.).

Kde najdete v administraci: Finance -> Předvolby -> Typy položek

Šablony položek

Šablony položek umožňují dopředu definovat stále opakující se položky a usnadní tak práci při vytváření faktur. Lze definovat název, cena, množství, měrná jednotka, odběratelé a doplňkové texty.

Kde najdete v administraci: Finance -> Předvolby -> Šablony položek

... a máte nastaveno, vše co potřebujete k jednoduché tvorbě dokladů. :) Pokud chcete začít ihned, rádi Vám postup či Vaše dotazy zodpovíme na hotline podpoře - podpora@darkmay.cz nebo 480 00 25 25.

Tým CeSYS

Není to jen o softwaru. Od roku 2008 pomáháme růst stovkám cestovek.

Na systému CeSYS provozuji cestovní agenturu NUBIS.CZ třetím rokem. Domnívám se, že tento systém je vhodný pro cestovní agentury všech velikostí. Někdo může říci, že zde to, či ono chybí a bude mít pravdu. Já k tomu dodávám, že za dobu kdy na tomto systému pracuji, udělal CeSYS obrovský krok kupředu, a pokud jsem přišel s nějakým smysluplným nápadem na vylepšení, nikdy nebyl zavrhnut a na jeho zpracování začal CeSYS pracovat. Mohu jen dodat, že bych neměnil.

Zdeněk Kochta (www.nubis.cz)

Na systému CeSYS uceňuji jeho sofistikovanost, pevnou cenu za licenci, přestože jsou stále přidávány nové funkce a dobrou komunikaci s technickou podporou. Systém nabízí široké možnosti personalizace pro uživatele bez znalosti tvorby webu, jeho administrace je dostatečně intuitivní a člověk si ho osvojí za pár hodin. Vždy je co zlepšovat, ale na lidech, kteří CeSYS vyvíjí, je vidět, že to ví a že je to baví.

Roman Korecký (www.dovln.cz)

Spolupracuji s CeSYSem od počátku roku 2009. Od té doby přibylo v systému mnoho novinek a ,"vychytávek", které usnadňují mně a mým klientům orientaci na stránkách. Velmi kladně hodnotím také přístup, znalost problematiky a trpělivost pracovníků Podpory, kteří jsou vždy k dispozici a snaží se pomáhat při řešení problémů v tvorbě stránek. Myslím, že systém je nastaven tak, aby si všichni prodejci mohli nastavit prezentaci své firmy na webu, jak si představují.

Iva Křečková (www.royaltour.cz)

Moc děkuji a děkuji vůbec celému cesysu za spolupráci, protože cokoliv je třeba, tak hned řešíte.

Yveta Katrová (www.ca-yvetta.cz)

loading