Uvažujete o založení cestovní agentury? Poradíme vám, jak na to.

Co je potřeba k založení cestovní agentury, na co se připravit a co vás pravděpodobně nemine. Seznamte se se základními fakty spojenými s provizním prodejem zájezdů CK.

Co byste měli vědět, než se rozhodnete založit cestovní agenturu

Pokud se rozhodnete podnikat v oblasti cestovního ruchu, měli byste nejprve pečlivě zvážit:

  1. které činnosti chcete vykonávat. Proto je dobré si nejprve uvědomit, které činnosti jsou obsahem živnosti cestovní agentury. Pojem cestovní agentura, podmínky jejího založení a její základní povinnosti upravuje zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Dalším zásadním předpisem je zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností.
  2. které právní předpisy upravují povinnosti cestovní agentury. Kromě živnostenského zákona a zákona o cestovním ruchu, by provozovatel cestovní agentury měl dobře znát příslušná ustanovení občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele, o cenách, o dani z přidané hodnoty a předpisy, které se týkají prodeje dopravy. Dále je vhodné, aby byl podnikatel seznámen i s požadavky na prodej dopravy podle nařízení EU o právech cestujících v jednotlivých modech dopravy a základních principech přeshraničního poskytování služeb na vnitřním trhu EU.

Co musíte udělat proto, abyste mohli fungovat v režimu cestovní agentury

Pro vznik živnostenského oprávnění a provozování živnosti je nezbytné splňovat podmínky stanovené živnostenským zákonem. Všeobecnými podmínkami jsou svéprávnost a bezúhonnost. Jelikož provozování cestovní agentury je živností volnou, je třeba ji ohlásit. Ohlášení se podává na tiskopisu Ministerstva průmyslu a obchodu spolu s příslušnými doklady, které prokazují splnění podmínek (dále také doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor sídla a provozovny).

Pro vstup do podnikání je třeba zkoumat, zda u ohlašovatele nenastaly překážky v provozování živnosti (např. prohlášení konkurzu, zamítnutí insolvenčního návrhu nebo zrušení konkurzu pro nedostatek majetku, předběžné opatření omezující nakládání s majetkem, zákaz činnosti vyslovený v trestním nebo správním řízení, sankční zrušení živnostenského oprávnění). Doklady prokazující splnění podmínek vstupu do podnikání (svéprávnost a bezúhonnost) se mohou lišit podle toho, zda žadatelem je právnická nebo fyzická osoba – osoba z ČR nebo z jiného členského státu EU popř. z tzv. třetích zemí.

Čeho se musíte v provozu cestovní agentury vyvarovat

Z právního hlediska by se cestovní agentury měly především vyvarovat

  • uzavírání smluv nevyvážených nebo pro agenturu nevýhodných smluv s poskytovateli, jejichž služby zprostředkovávají
  • protiprávního jednání, které může mít za následek spáchání správního deliktu nebo dokonce trestného činu.

Autor: Mgr. Renata Králová, právník

loading...

Není to jen o softwaru. Od roku 2008 pomáháme růst stovkám cestovek.

Systém CeSYS využívá naše cestovní agentura od roku 2014. Za tu dobu udělali v systému řadu vylepšení. Cokoliv jsme chtěli dořešit, ať se to týkalo tvorby webu nebo administrace, tak nám vždy vyšli z technické podpory maximálně vstříc. Oceňujeme hlavně přístup a trpělivost pracovníků podpory. Vřele doporučujeme i ostatním prodejcům, neskutečně nás to posunulo při prodeji zájezdů.

Dagmar Babičková (https://www.cktravel.cz/)

Na systému CeSYS provozuji cestovní agenturu NUBIS.CZ třetím rokem. Domnívám se, že tento systém je vhodný pro cestovní agentury všech velikostí. Někdo může říci, že zde to, či ono chybí a bude mít pravdu. Já k tomu dodávám, že za dobu kdy na tomto systému pracuji, udělal CeSYS obrovský krok kupředu, a pokud jsem přišel s nějakým smysluplným nápadem na vylepšení, nikdy nebyl zavrhnut a na jeho zpracování začal CeSYS pracovat. Mohu jen dodat, že bych neměnil.

Zdeněk Kochta (www.nubis.cz)

Na systému CeSYS uceňuji jeho sofistikovanost, pevnou cenu za licenci, přestože jsou stále přidávány nové funkce a dobrou komunikaci s technickou podporou. Systém nabízí široké možnosti personalizace pro uživatele bez znalosti tvorby webu, jeho administrace je dostatečně intuitivní a člověk si ho osvojí za pár hodin. Vždy je co zlepšovat, ale na lidech, kteří CeSYS vyvíjí, je vidět, že to ví a že je to baví.

Roman Korecký (www.dovln.cz)

Spolupracuji s CeSYSem od počátku roku 2009. Od té doby přibylo v systému mnoho novinek a ,"vychytávek", které usnadňují mně a mým klientům orientaci na stránkách. Velmi kladně hodnotím také přístup, znalost problematiky a trpělivost pracovníků Podpory, kteří jsou vždy k dispozici a snaží se pomáhat při řešení problémů v tvorbě stránek. Myslím, že systém je nastaven tak, aby si všichni prodejci mohli nastavit prezentaci své firmy na webu, jak si představují.

Iva Křečková (www.royaltour.cz)

Moc děkuji a děkuji vůbec celému cesysu za spolupráci, protože cokoliv je třeba, tak hned řešíte.

Yveta Katrová (www.ca-yvetta.cz)

loading